Houtige biomassa bestaat vooral uit het laagwaardige hout (takken, tophout en stammetjes uit dunningen) wat vrijkomt als restproduct uit de oogst van de stammen. Onder bepaalde ecologische randvoorwaarden kan dit worden gebruikt voor energieopwekking. In de toekomst is er ook vanuit de chemische industrie een toenemende vraag te verwachten naar dergelijke houtige biomassa voor het maken van chemicaliën en materialen.