Het kabinet heeft met het Klimaatakkoord een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met 49% ten opzichte van 1990. Nederland gaat daarmee verder dan de in de EU afgesproken reductie van 40%.

De doelstelling voor hernieuwbare energie binnen de EU is minimaal 32% van de totale energieconsumptie.

BeleidBiogrondstoffenNederland

Sterke coalitie doet oproep aan overheid over de inzet van biomassa!

Vrijdag 9 april, is een brief verzonden naar de Informateur en de Fractievoorzitters van VVD, D66, CDA, CU, PvdA, GL en SP met de oproep om een aantal punten inzake biomassa te verankeren in het Regeerakkoord. De brief is ondertekend door een brede coalitie die werkt aan verstandige en hoogwaardige toepassing van biogrondstoffen (biomassa). Met…

Lees artikel