Het kabinet heeft met het Klimaatakkoord een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met 49% ten opzichte van 1990. Nederland gaat daarmee verder dan de in de EU afgesproken reductie van 40%.

De doelstelling voor hernieuwbare energie binnen de EU is minimaal 32% van de totale energieconsumptie.