Het kabinet heeft met het Klimaatakkoord een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met 49% ten opzichte van 1990. Nederland gaat daarmee verder dan de in de EU afgesproken reductie van 40%.

De doelstelling voor hernieuwbare energie binnen de EU is minimaal 32% van de totale energieconsumptie.

BiogrondstoffenNederlandRapporten

Kennisbasis biogrondstoffen

Voor de energie- en grondstoffentransitie zien veel sectoren een rol weggelegd voor biogrondstoffen. Er zijn echter nog veel onduidelijkheden: over de mate waarin de beschikbare hoeveelheid biogrondstoffen toereikend zal zijn voor de groeiende vraag in verschillende sectoren, wat de rol van biogrondstoffen is in de transitie, en over milieu-effecten van de teelt van niet-voedselgewassen. Met…

Lees artikel