Rapport RIVM: Gezondheidseffecten van houtrook

In het stookseizoen krijgen GGD’en geregeld vragen van burgers en gemeenten over overlast en gezondheidsklachten door houtverbranding. Vaak zijn situaties die bij een GGD binnenkomen al geëscaleerd in een conflict met ‘houtstokende’ buren en is het voor de GGD lastig om een oplossing te bieden. Soms worden GGD’en betrokken bij discussies over het ontwikkelen van…