In de spotlight: Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert zo’n 275.000 hectare terrein voor de Nederlandse maatschappij, waarvan ca. 100.000 hectare FSC gecertificeerd bos. Precies 125 jaar geleden zijn we opgericht om de arme ‘woeste’ gronden tot duurzaam nut te brengen. Oftewel, aanplant van bos en het beheer ervan. Maar alléén hout produceren doen we allang niet meer. We bieden ook een leefomgeving voor mens, plant en dier. Kort samengevat in drie pijlers: Beschermen, Beleven en Benutten.