Tweede Kamer
Rondetafel gesprek Biomassa
Woensdag 14 oktober 10.00 – 13.00 uur

Op initiatief van de leden van de tweede kamer zullen een klein aantal belanghebbende de kamer informeren over de kansen en mogelijkheden van biogrondstoffen en de uitdagingen die hierbij komen kijken. In 6 blokken zullen (online) de verschillende organisaties of experts hun licht laten schijnen waarom over dit onderwerp zoveel te doen is en welke weg ze denken dat we moeten gaan. De kamer heeft daarom vijf vragen gedefinieerd:

  1. In hoeverre en op welke wijze is biomassa nodig voor het halen van de doelen uit het klimaatakkoord?
  2. Wat zijn de milieuprestaties van de verschillende toepassingen van biomassa?
  3. Hoe ziet de cascadering van biomassa eruit?
  4. Wat is de verwachte aanbod en vraag van (houtachtige) biomassa?
  5. Welke sectoren dienen geprioriteerd te worden voor de toepassing van biomassa?

Jammer genoeg zijn er geen marktpartijen uitgenodigd voor deze informatieronde wat zeker een extra dimensie zou hebben toegevoegd aan deze discussie. Dat we vaak verschillende vraagstukken door elkaar heen gebruiken en antwoorden zoeken op de verkeerde vragen maakt het geheel niet duidelijker. Met het verschijnen van de SER-advies zien we ook weer nieuwe uitdagingen op het pad van biomassa komen. We hopen dat deze informatieronde voldoende antwoorden geven op de meest prangende vragen, het vertrouwen geven in de duurzaamheid waarborg systemen die dit moeten bewaken en vooral hoe we biogrondstoffen als belangrijk onderdeel van het klimaatakkoord kunnen inzetten.

Voor meer informatie klik hier en hier voor de agenda

3 reacties

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment