Hoe complex het invoeren van een klimaatakkoord is blijkt wel uit de uitdagingen die we in Nederland ondervinden om alle verschillende facetten aan elkaar te verbinden. Naast een energietransitie, met voldoende eigen uitdagingen, willen we ook onze industrie verduurzamen. Ook het terugdringen van onze stikstof in de bouw moet wettelijk geregeld worden. Als we van afval nieuwe producten willen maken stuiten we weer op andere wet- en regelgeving die dit niet altijd mogelijk maken.

Naast wet- en regelgeving voor het te voeren beleid, stimuleert de overheid de transitie en maatregelen ook via subsidies en/of financiële voordelen. Dit moet allemaal in lijn zijn met internationale wet- en regelgeving en ongeoorloofde staatssteun voorkomen. Binnen dit alles is het voor bedrijven en organisaties soms erg moeilijk te bewegen.