Met het ondertekenen van het Kyoto-protocol heeft Nederland zich gecommitteerd aan het reduceren van de broekassen. Het Kyoto-protocol is een uitwerking van het Klimaatverdrag (United Nations Framework Convention on Climate Change) uit 1992. De naam Kyoto komt van de naam van de Japanse stad waar de klimaatconferentie van 1997 plaatsvond. Alle EU-lidstaten en nog 164 andere landen beloofden in het Kyoto-protocol de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met acht procent te verlagen ten opzichte van 1990.

De hoeveelheid broeikasgassen moet afnemen omdat die bijdragen aan de opwarming van het klimaat. Op de klimaatconferentie in Doha in 2012 is afgesproken om het Kyoto-protocol te verlengen tot 2020; in Parijs (december 2015) zijn afspraken gemaakt voor de periode na 2020.