De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) ondersteunt de productie van energie uit biomassa. U kunt subsidie aanvragen voor allesvergisting, monomestvergisting, verbranding (thermische conversie), slibvergisting bij rioolwaterzuivering (RWZI) en compostering van champost.

Voor het stimuleren van het gebruik van biomassa in de bio-chemie, heeft de overheid andere instrumenten.

Nieuw in de SDE is de bepaling rond het ETS (Emission Trading System). Profiteert u van het ETS door ingebruikname van de installatie? Dan wordt dit ETS-voordeel gecorrigeerd met het correctiebedrag. Deze situatie kan gedurende de productieperiode wijzigen. De regeling biedt de mogelijkheid om dit gedurende de productieperiode aan te passen.