PBL-ANALYSE VERKIEZINGSPROGRAMMA’S

Vandaag publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de analyse van leefomgeving effecten van de verkiezingsprogramma’s. Zes partijen hebben hun plannen laten doorrekenen. Alle deelnemende partijen doen voorstellen om de nationale uitstoot van broeikasgassen in 2030 verder omlaag te brengen dan in het basispad, maar ze doen dat in verschillende mate en met uiteenlopende maatregelen.…