Welke rol kan biomassa spelen in de energietransitie?

Onder ‘biomassa’ verstaan we alle reststromen van biologische oorsprong – grotendeels afkomstig uit de landbouw, bosbouw, en onderhoud van parken en plantsoenen. Planten en bomen nemen voor hun groei CO₂ op uit te atmosfeer. Biomassa kan in de energietransitie worden ingezet voor de productie van energie, materialen en chemicaliën en vervangt daarmee de inzet van…