Eerste resultaten hernieuwbare energie voor vervoer 2020

Benzine en diesel worden in Nederland steeds vaker vervangen door duurzame brandstoffen. Met name biobrandstoffen gemaakt uit afvalstoffen worden veel gebruikt, maar ook elektriciteit en biogas zijn in opmars. In 2020 bestond ruim 16,5% van de totale levering van brandstof aan de Nederlandse vervoersmarkt uit hernieuwbare energie. In 2019 was dat nog maar 12,7%.  Dankzij…