Eerste resultaten hernieuwbare energie voor vervoer 2020

Benzine en diesel worden in Nederland steeds vaker vervangen door duurzame brandstoffen. Met name biobrandstoffen gemaakt uit afvalstoffen worden veel gebruikt, maar ook elektriciteit en biogas zijn in opmars. In 2020 bestond ruim 16,5% van de totale levering van brandstof aan de Nederlandse vervoersmarkt uit hernieuwbare energie. In 2019 was dat nog maar 12,7%.  Dankzij…

Gaat de suikerbiet de chemie vergroenen?

Suiker is niet alleen smaakmaker voor snoep, gebak en frisdranken. Het is ook een ideale grondstof voor de duurzame productie van chemicaliën, brandstoffen en (bio)plastics. Daarover organiseert het Landelijk praktijkcentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen ACRRES op 25 maart een webinar met de titel: Gaat de suikerbiet de chemie vergroenen? Daarbij wordt zowel gekeken…