“Biomassa ook na 2030 belangrijk in de energietransitie”

Ook in de jaren tussen 2030 en 2050 blijft biomassa een belangrijke energiebron voor sectoren waar directe elektrificatie niet of nauwelijks mogelijk is. Het alternatief, de inzet van power-to-x energiebronnen, leidt tot aanzienlijke meerkosten. Dat stellen het Duitse Biomassa Onderzoekscentrum (DBFZ) en het Helmholtz Centrum voor Milieuonderzoek (UFZ) naar aanleiding van het onderzoeksproject SoBio. In…