Bioenergy Europe steunt het voorlopige akkoord over RED door EU-besluitvormers

Bioenergy Europe verwelkomt het resultaat van de trialoogonderhandelingen over de richtlijn hernieuwbare energie (RED) voor het behalen van de klimaatdoelstellingen van de EU. Ze betreuren echter de al te ingewikkelde formulering van sommige bepalingen, die het decarbonisatieproces van de EU kunnen belemmeren en de marktdeelnemers kunnen destabiliseren. 30 Maart hebben de EU-wetgevers overeenstemming bereikt over…