Werk aan de winkel voor de circulaire doelen Nederland

De afgelopen jaren boekte Nederland nauwelijks vooruitgang richting de omslag naar een volledig circulaire economie in 2050. En het gebruik van de meeste grondstoffen is niet gedaald. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER). Hoe circulair is Nederland? Vanuit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) analyseerden we voor…