Gronings onderzoek naar hernieuwbaar gas en circulaire grondstoffen krijgt stevige impuls

De Hanzehogeschool en GasTerra hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de bouw van een onderzoeksfaciliteit voor hernieuwbaar gas en circulaire grondstoffen. Beide partijen willen hiermee de ontwikkeling van duurzame energievoorzieningen een stevige impuls geven. De nieuwe faciliteit, het zogenaamde REMO-lab, komt op het terrein van het Centre of Expertise Energy (EnTranCe) van de Hanzehogeschool te staan,…

Triodos klaar om circulaire en biobased sector te financieren

Triodos kan aan de bak: dankzij een garantiestelling van het Europese Investeringsfonds kan de duurzame bank tot €67 miljoen aan leningen verstrekken aan sociale ondernemingen die normaliter moeilijk toegang zouden hebben tot de financiële markt. De garantieregeling is beschikbaar in Nederland, Spanje, België en Duitsland. Triodos is voornemens om in Nederland een “brede waaier aan…

Kerncijfers 2021: houtproductie en -gebruik in Nederland

Stichting Probos heeft de kerncijfers van 2021 bekend gemaakt via een infographic met de gegevens van productie, import, export en consumptie van houtproducten in 2021. Verbruik houtige biomassa in Nederland aanzienlijk gestegen In de periode 2016-2021 is de afzet van houtige biomassa in Neder-land geleidelijk gegroeid ten koste van de hoeveelheid geëxporteerde biomassa, als gevolg…

Biogrondstoffen als basis voor een nieuwe industrietak

De chemische industrie staat voor een ingrijpende ommezwaai: van aardolie als vertrouwde basis voor polymeren naar hernieuwbare (bio)grondstoffen, reststromen en/of gerecyclede materialen. En van lineaire waardeketens naar een circulaire industrietak, gebaseerd op waardecirkels. Alleen zo is de ambitie om volledig circulair te zijn tegen 2050 haalbaar. Daarover gaat het nieuwe Groeifonds voorstel Biobased Circular (BBC),…

Grondstofvoetafdruk van consumptie gedaald tot 7 duizend kilo per persoon

Sinds 2010 is de zogeheten grondstofvoetafdruk van de Nederlandse consumptie meer dan 30 procent afgenomen. In 2020 werd per inwoner gemiddeld ruim 7 duizend kilo grondstoffen gewonnen om te voorzien in de Nederlandse consumptiebehoefte. In 2010 was dit nog 11 duizend kilo. De grondstofvoetafdruk van Nederlandse consumptie ligt voor zo’n 90 procent in het buitenland.…

Werk aan de winkel voor de circulaire doelen Nederland

De afgelopen jaren boekte Nederland nauwelijks vooruitgang richting de omslag naar een volledig circulaire economie in 2050. En het gebruik van de meeste grondstoffen is niet gedaald. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER). Hoe circulair is Nederland? Vanuit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) analyseerden we voor…