Meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en kolen, minder uit gas

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is in het tweede kwartaal van 2022 vergeleken met een jaar eerder met 25 procent gestegen. De productie van elektriciteit uit kolen nam met 40 procent toe. Uit aardgas kwam tegelijkertijd 19 procent minder elektriciteit. De netto elektriciteitsproductie bedroeg in het tweede kwartaal 28,2 miljard kWh, 4,3 procent…