Port of Rotterdam: Een nieuw grondstoffen- en brandstoffensysteem

De transitie naar nieuwe grond- en brandstoffen is cruciaal voor een schone industrie en haven. Olie, aardgas en steenkool worden straks niet meer gebruikt als energiebron of grondstof. Circulair in 2050 Nederland heeft de ambitie om de komende 30 jaar een volledig CO2-neutrale energiehuishouding en een volledig circulaire industrie te realiseren. Het Havenbedrijf Rotterdam onderschrijft…