Staatsbosbeheer en BAM gaan reststromen uit het bos verwaarden

Staatsbosbeheer, bouwbedrijf BAM Wonen, IBI2, Pontmeyer en Jongeneel hebben een overeenkomst getekend voor de gezamenlijke productie, bewerking en verwerking van 75.000 vierkante meter 100% biobased en gerecycled plaatmateriaal voor de woningbouw. De grondstof daarvoor is resthout uit Nederlandse bossen en van de bouwplaats. Staatsbosbeheer wil de reststromen uit Nederlandse natuurgebieden, zoals maaisels en tak- en…