Nieuw PET-achtig plastic direct gemaakt van afvalbiomassa

Het wordt steeds duidelijker dat zowel het afstoten van fossiele brandstoffen als het vermijden van de ophoping van plastic in het milieu essentieel zijn om de uitdagingen van klimaatverandering aan te gaan. Daartoe worden aanzienlijke inspanningen geleverd om afbreekbare of recyclebare polymeren te ontwikkelen die gemaakt zijn van niet-eetbaar plantaardig materiaal, aangeduid als “lignocellulose-biomassa”. Het produceren…