CO2-uitstoot fors gedaald dankzij toename gebruik biomassa

Urgenda-doel uitstoot broeikasgassen in 2020 gehaald De uitstoot uit kolencentrales is in 2020 jaar gehalveerd, als gevolg van een sterke daling van het gebruik van steenkool. Tegelijkertijd is het aandeel van biomassa in de energiesector sterk toegenomen (130 procent) bleek uit cijfers van de Nederlandse Emissie Autoriteit. De uitstootdaling komt voor een deel door corona.…