“Biomassa blijft nodig om klimaatdoelen te halen”

Ed Nijpels, Voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, schreef een brief aan Rutte en Kaag over de toepassing van Biogrondstoffen voor warmte. In een brief aan mevrouw Kaag en de heer Rutte (met kopie aan vijf bewindslieden) heeft voorzitter Ed Nijpels namens het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord de gevolgen geschetst van het recente besluit van het demissionaire kabinet over subsidies…

Reactie namens Energie-Nederland

Reactie namens Energie-Nederland op het besluit van de Milieuorganisaties om uit het Coventant Duurzame Biomassa te stappen. We hebben vanochtend kennisgenomen van het rapport dat door SOMO is opgesteld en het besluit van de milieuorganisaties om uit het Convenant Duurzame Biomassa te stappen. We zijn verbaasd dat dit niet eerder in de overleggen die we…

Graanul Invest: ‘Geen daadwerkelijke schendingen in SOMO-rapport gevonden’

In het SOMO-rapport wordt een misleidend beeld geschetst van de Estse bosbouw en biomassabronnen, waarbij zelf geselecteerde bevindingen worden voorgesteld als tekortkomingen op het vlak van duurzaamheidscriteria, hoewel in geen van de gerapporteerde gevallen daadwerkelijke schendingen van lokale of internationale eisen werden vastgesteld. Het Estse bosareaal neemt toe, evenals het totale groeipotentieel en de jaarlijkse…

Het Brusselse gevecht over bossen en biomassa barst los

Volgende week presenteert de Europese Commissie nieuwe voorstellen voor klimaatwetgeving. Net als in Nederland zorgt biomassa nu ook in Brussel voor verhitte discussie. Van een groot lobby-offensief kijken ze in Brussel niet snel op – zeker niet bij nieuwe milieuregels. Of het nu gaat om autofabrikanten, vliegtuigmaatschappijen, ngo’s of burgerorganisaties: als er een nieuw wetsvoorstel…